Професионален комплект + Календар 2024 (Подарък)

Професионален комплект + Календар 2024 (Подарък)

ISBN: 619-7144-02-6 / 619-7144-05-0 / 619-7144-04-2

Автор: Авторски колектив
Издадена: 2023
Размери: 21x27.5 / 16.5x23.5 / 16.5x23.5
Брой страници: 248 / 480 / 280
Корица: мека

Цветност: пълноцветна

 

Варианти за поръчка:

+359 88 818 4443, +359 886 891 491

 auto@zebrabook.bg

 или чрез виртуалната кошница


В наличност
tuv nord
Цена: 50.00 лв.
Количество:  


Професионален комплект + Календар 2024 (Подарък)

 

Включените издания в комплекта са предназначени за ръководителите на транспортна дейност, професионалните водачи, консултантите по безопасността и всички заети в транспортни, спедиторски и други фирми участващи в транспортната верига по превоза на пътници и товари. 

 

Комплектът съдържа:

 

1. ШЕСТ ЛИСТОВ РАБОТЕН КАЛЕНДАР 2024 - ПОДАРЪК

 

2. ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ + Мобилно приложение ЗЕБРА ПРОФИ

В учебника са поместени изпитни въпроси и отговори, отворени въпроси, както и казуси с решения, върху които се полага изпита за професионална компетентност за превоз на пътници и/или товари. Изданието е съставено в съответствие с изискванията на ИА “Автомобилна администрация”.

Съдържание:

- Гражданско, търговско и административно право;

- Трудово и осигурително право;

- Данъчно право; търговско и финансово управление на предприятията;

- Достъп до пазара;

- Пътни превозни средства, техническите норми и аспектите на дейността;

- Безопасност на движението;

- Изпитни въпроси, отворени въпроси и казуси. 

 

3. ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ / КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧИТЕ НА ППС + Мобилно приложение ЗЕБРА ПРОФИ

Учебното помагало е предназначено за кандидатите за придобиване на Карта за квалификация на водача при

превоз на пътници;

превоз на товари.

 

ЗЕБРА ПРОФИ - мобилно приложение

 

Към книжните издания  е включено и мобилното приложение - Зебра Профи. Приложението е предназначено за интерактивно обучение на таблети и мобилни устройства (смартфони), като в него са поместени следните полезни материали:

- изпитни въпроси, отворени въпроси и казуси;

- възможност за решаване на изпитни тестове и упражнения върху отделните части от изпита;

- знаци за опасност поставяни на опаковки, контейнери и ППС;

- полезни наредби, закони и спогодби;

- правила „Инкотермс 2020”

- и др.

 

4. ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ ADR 2023 + Зебра ADR (мобилно приложение)

(Основен курс)

Изданието е съставено съгласно учебната програма за обучение на водачи, превозващи опасни товари по шосе, като са отразени и настъпилите изменения и допълнения в ADR 2023. Учебното помагало е предназначено за подготовка при първоначално явяване на изпит и за удължаване срока на валидност на свидетелствата за водачите на МПС за превоз на опасни товари.

 

Книгата е отличен настолен помощник и за всички консултанти по ADR, както и за ангажираните в транспортни, спедиторски и други фирми, занимаващи се с превоза на опасни товари. 

 

ЗЕБРА ADR - мобилно приложение

 

С учебното помагало получавате и код за активиране на мобилното приложение ЗЕБРА ADR, което е незаменим дигитален асистент за водачите и консултантите по ADR.

В приложението са поместени следните полезни материали:

- Автоматичен генератор на транспортни записи, поставяни на товарителницата/CMR;

- Дигитална таблица А с вградена търсачка по номер на вещество и индивидуално представяне на всички опасни вещества по ADR 2023;

- знаци за опасност поставяни на опаковки, контейнери и пътни превозни средства;

- таблици - смесено товарене и изключени количества;

- предпътен чек лист;

- екипировка;

- и др.

 

Мобилното приложение ЗЕБРА ADR предоставя и нова възможност за отлична подготовка за изпитите за придобиване и удължаване срока на валидност на ADR-свидетелството за водач. 

В приложението са поместени всички изпитни въпроси с генератор на листовки за самоподготовка и провеждане на изпит, като се предлагат три режима на работа:

Обучение – обхваща всички изпитни въпроси от масивите за различните специализирани курсове по ADR, като въпросите са съгласно учебната програма;

Тренировка – този режим ви предоставя възможност да решавате примерни изпитни тестове и да се подготвите отлично за теоретичния изпит на мобилно устройство (смарт-фон или таблет);

Изпит – в този режим за точно определено време (съобразено с методиката за провеждането на изпитите за придобиване и удължаване срока на валидност на ADR-свидетелство) се дава възможност да решите случайно генериран тест. След приключването на теста, резултатите се визуализират.

Мобилното приложение ЗЕБРА ADR е свързано с новото учебно помагало посредством QR кодове, които при сканиране ще ви отведат до полезни учебни филми.

ЗЕБРА ADR работи навсякъде и не изисква интернет връзка! Разбира се, вашето мобилно устройство ще ви уведоми при налична актуализация, за да получите най-новите изменения.

 

Писмени инструкции ADR 2023

 

Като помощно средство при аварийна ситуация, която може да възникне по време на превоз, в кабината на превозното средство, на леснодостъпно място, трябва да се намират писмените инструкции. Това е документ, който е приложим за всички видове опасни товари - публикуван e в подраздел 5.4.3.4 на Приложениe ІІ на ADR. Тези инструкции трябва да бъдат осигурени от превозвача за екипажа на превозното средство преди началото на пътуването и да са на такъв език (езици), на който всеки член на екипажа може да чете и да разбира.

Като отделна брошура Писмените инструкции в съответствие с ADR 2023 са добавени към учебното помагало.

 

Зебра - обучение в движение!