Модули за обучение, превоз на товари, C1, C1E, C, CE (ускорен курс)

НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧИ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

(Наредба 41 на МТ)

(Директива 2003/59/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета)

МОДУЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПОДЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО, ОПИСАНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

(ускорен курс)

C1, C1E, C, CE

ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ