ADR комплект - Мобилно приложение Зебра ADR, Изменения и допълнения на ADR, Изпитни въпроси, Приложение 4а

ADR комплект - Мобилно приложение Зебра ADR, Изменения и допълнения на ADR, Изпитни въпроси, Приложение 4а

 ISBN: 619-7144-04-56

 Автор: Авторски колектив
 Издаден: 2019-2023
 Размери: 16.5x23.5
 Брой страници: 130
 Корици: меки

 Цветност: пълноцветна

 Мобилно приложение ЗЕБРА ADR

 

 Варианти за поръчка:

 +359 88 818 4443, +359 886 891 491

  auto@zebrabook.bg

  или чрез виртуалната кошница


В наличност
tuv nord
Цена: 13.99 лв.
Количество:  


ADR - ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ - Комплект ADR 2023

Включените издания в комплекта са предназначени за консултантите по безопасността, водачите и всички заети в транспортни, спедиторски и други фирми участващи в транспортната верига по превоза на опасни товари. 

Материалите обхващат всички важни изменения на спогодбата ADR през последните години.

Спогодбата ADR непрекъснато се развива, коригира и допълва, за да отговаря адекватно на индустриалния напредък, свързан с разработката и появата на нови изделия и технологии.

Именно тези нови знания могат да се получат от предлагания комплект, като те са много ценни за запазването на ниско ниво на риск и гарантиране на безопасно транспортиране на опасни товари, като това се свързва не само с безопасността на движение, безопасността на товара, но и с опазването на околната среда. 

Комплектът съдържа:

1. ЗЕБРА ADR - Мобилно приложение

В комплекта е включен код за активиране на мобилното приложение ЗЕБРА ADR - незаменим дигитален асистент за всички консултанти по безопасността и водачи по ADR.

 

В приложението са поместени следните полезни материали:

- Автоматичен генератор на транспортни записи, поставяни на товарителницата/CMR;

- Дигитална таблица А с вградена търсачка по номер на вещество и индивидуално представяне на всички опасни вещества по ADR 2023;

- знаци за опасност поставяни на опаковки, контейнери и пътни превозни средства;

- таблици - смесено товарене и изключени количества;

- предпътен чек лист;

- екипировка;

- и др.

 

Мобилното приложение ЗЕБРА ADR предоставя и нова възможност за отлична подготовка за изпитите за придобиване и удължаване срока на валидност на ADR-свидетелството за водач. 

В приложението са поместени всички изпитни въпроси с генератор на листовки за самоподготовка и провеждане на изпит, като се предлагат три режима на работа:

Обучение – обхваща всички изпитни въпроси от масивите за различните специализирани курсове по ADR, като въпросите са съгласно учебната програма;

Тренировка – този режим ви предоставя възможност да решавате примерни изпитни тестове и да се подготвите отлично за теоретичния изпит на мобилно устройство (смартфон или таблет);

Изпит – в този режим за точно определено време (съобразено с методиката за провеждането на изпитите за придобиване и удължаване срока на валидност на ADR-свидетелство) се дава възможност да решите случайно генериран тест. След приключването на теста, резултатите се визуализират.

Мобилното приложение ЗЕБРА ADR е свързано с новото учебно помагало посредством QR кодове, които при сканиране ще ви отведат до полезни учебни филми.

ЗЕБРА ADR работи навсякъде и не изисква интернет връзка! Разбира се, вашето мобилно устройство ще ви уведоми при налична актуализация, за да получите най-новите изменения.

 

2. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ ADR 2019 + ПИСМЕНИ ИНСТРУКЦИИ

В книжката са поместени всички важни изменения касаещи превоза на опасни товари по шосе настъпили с влизането в сила на спогодбата ADR от 2019.

 

3. Книжка - ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ

В книжката са поместени всички знаци за опасност, поставяни на опаковките и превозните средства при превоз на опасни товари; сигнализацията на ППС превозващи опасни товари; идентификационните кодове за опасност; основните задължения; необходимото оборудване; класификацията на опасните товари съгласно ADR; задължителните документи, които трябва да носи водачът; важни телефони в случай на авария или ПТП.

Книжката съдържа важна информация, която може да бъде полезна на всеки водач в ежедневната му работа при превози по ADR.

 

4. Приложение 4а - Таблица за смесено товарене

Съгласно НАРЕДБА № 40 за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, по време на изпит за придобиване на професионална компетентност за превоз на опасни товари по ADR е разрешено да се използва "Приложение № 4а - Таблица за смесено товарене" (чл. 23б, ал. 3)

 

5. Книжка с изпитни въпроси за обучение на водачи, превозващи опасни товари по шосе (основен курс)

 

Зебра - Обучение в движение!