Интерактивни видеоклипове / Видеовъпроси и видеообучение

В средата на 2023 г., като стъпка към по-съвременното и модерно развитие на теоретичния изпит за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства, се въвеждат въпроси с динамично представени ситуации - интерактивни видеоклипове (видеовъпроси). Изучаването на различни видеоситуации подготвя кандидат-шофьорите за по-добро възприемане на трафика и своевременно разпознаване на потенциалните опасности. Спомага за точната реакция и пред-приемането на правилни действия.  Тоест посредством видеофилмите, теоретичните знания се пренасят на полето на практиката, където е необходимо да се реагира бързо и адекватно в динамично променящата се пътна обстановка. Именно за да се подобри този аспект от обучението и да се придобие повече опит за правилно поведение в различни ситуации, издателство “Зебра”, освен видеовъпросите, добавя към своите интерактивни издания и кратки обучителни видеофилми.