Мобилно приложение - Зебра Профи достъпно в Google Play

Мобилно приложение - Зебра Профи достъпно в Google Play

В мобилното приложение Зебра Профи са поместени следните полезни материали:

- изпитни въпроси, отворени въпроси и казуси;

- възможност за решаване на изпитни тестове;

- знаци за опасност поставяни на опаковки, контейнери и ППС;

- полезни наредби, закони и спогодби;

- правила „Инкотермс 2020”

- и др.

 

Приложението ЗЕБРА ПРОФИ е разработено за ANDROID.

Зебра - Обучение в движение!свали от Google play
tuv nord

ЗЕБРА ПРОФИ - мобилно приложение

 

Мобилното приложение Зебра Профи е отличен помощник по време на подготовката за професионалните изптити на заетите в транспорта. То е част от учебните помагала на издателство Зебра - "Професионална компетентност на ръководителите на транспортна дейност" и "Професионална квалификация на водачите на ППС". Мобилното приложение е предназначено за интерактивно обучение на мобилни устройства (смартфони и таблети)  и в него са поместени следните полезни материали:

- изпитни въпроси, отворени въпроси и казуси;

- възможност за решаване на изпитни тестове и упражнения върху отделните части от изпита;

- знаци за опасност поставяни на опаковки, контейнери и ППС;

- полезни наредби, закони и спогодби;

- правила „Инкотермс 2020”

- и др.

Зебра Профи работи навсякъде и не изисква интернет връзка! Разбира се, вашето мобилно устройство ще ви уведоми при налична актуализация или необходими промени, за да получите най-новите изменения.

Приложението Зебра Профи е достъпно в Google Play и се активира с уникален код за достъп, който получавате еднократно при закупуването на книгата“Учебно помагало за придобиване на професионална компетентност на ръководителите на транспортна дейност“.

 

Зебра - Обучение в движение!