Нови правила за движеннието по пътищата (от месец май 2015 г.)

В края на месец май 2015 г. влизат в сила нови пътни знаци, маркировки и правила при пътните светофари, съгласно Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата. Поставят се нови изисквания относно системите за обезопасяване на деца и се въвеждат отново автоматизирани технически средства и системи за контрол на пътя.

Затова издателство „Зебра“ подготви нова книжка с всички изменения, която подарява при закупуването на Закона за движението по пътищата.