Учебен план - ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ, C1, C1E, C, CE (ускорен курс)

Учебен план

(Водачи на превозни средства, които се обучават за придобиване на начална квалификация за извършване на превоз на товари и притежават удостоверение за професионална компетентност за извършване на превоз на пътници)

(ускорен курс)

ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

C1, C1E, C, CE

ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ