Модули за обучение, превоз на товари, C1, C1E, C, CE